Årsmöte ÖD Västerås lördagen 21 mars 2020 kl 14:30 i Bäckbykyrkan.

Årsmöte Riksföreningen i Bäckbykyrkan / Västerås
lördagen den 18 april 2020 kl 14:30-16:30