den-oppna-dorren-vasteras

Den Öppna Dörren Västerås

Den Öppna Dörren är en ideell diakoniförening grundad 1937. Vi har funnits i Västerås sedan 1977 och vi har systerföreningar i Stockholm och i Växjö. Vår verksamhet drivs med medel  från Svenska Kyrkan och från frivilliga donationer samt intäkter från Våffelkafé , och olika tillställningar.

Till Föreningen Den Öppna Dörren är alla välkomna, det behövs varken remiss eller biståndsbeslut. Vår verksamhet vilar på en kristen grund, men vi är öppna för alla. Vårt mål är gemenskap och livskvalitet, oavsett livsåskådning.

Vill du också bli en del av Föreningen Den Öppna Dörren? Vi välkomnar alltid nya medlemmar och ideella medarbetare. Vi tar också gärna emot gåvor, både stora och små.

För frågor – hör av dig till Rolf Moberg – 076-8175965   eller Bengt Lundin 073-7634419

Lite om den Öppna Dörren –  västerås
En diakonal förening som funnits i Västerås i 40 ¨år. – från verksamhetsberättelsen 2018.

Vi anser att alla kan förbättra sin livskvalitet, oavsett utgångsläget. Det handlar inte om att ge hjälp till passiva mottagare, utan om att tillsammans hitta hindren på vägen så att människor kan skapa sina egna lösningar. Det handlar om människor som behöver stärkas och hitta vägar framåt i sina liv.

Under 2018 gjorde våra anställda och volontärer ca 400 hembesök, dvs. besök och social samvaro med ensamma människor i deras hem, på sjukhus eller annan vårdinrättning.  Därutöver hade vi ca 1100 stödsamtal där vi som medmänniska till medmänniska agerat bollplank för tankar och känslor, antingen genom att träffas eller via telefon, brevväxling eller chatt.

Vid ca 300 tillfällen har vi givit praktisk hjälp till enskilda. Det har varit vardagshjälp som att ge skjuts, hjälp att göra ärenden, skotta snö, vattna blommor eller gå ut med hundar. Det har också varit stora, genomgripande saker, som för den unge man som på grund av psykisk ohälsa varken var i arbete eller studier. Genom samtal med oss kom han till insikten att han behövde vård, men fastnade på att han inte visste vart han skulle vända sig eller hur han skulle ansöka. Då letade vi tillsammans fram rätt vårdinstans och hjälpte honom fylla i en egen vårdbergäran på 1177.

Flera som sökt sig till Den Öppna Dörren har av olika skäl hamnat i ekonomiska svårigheter. Det har hänt att vi agerat gentemot hyresvärdar, inkassoföretag och kronofogden och förhandlat fram uppskov och avbetalningsplaner. När vi varit framgångsrika har vi sedan varit med och gjort budgetkalkyler, och vi har hjälpt till att hitta vägar att få kalkylen att hålla i vardagen. Vi har också hjälpt till att söka bidrag som bostadstillägg. När förhandlingarna misslyckats har vi hjälpt till med flytten och med att leta ny bostad.

Alltför många barn riskerar att inte nå skolans kunskapsmål, trots att de inte har några egentliga inlärningssvårigheter. Snarare handlar det om att barnet förknippar skolmiljön och skolarbetet med misslyckande och skam, och då låser det sig. Vi hjälper till att fylla kunskapsluckorna genom läxhjälp i hemmiljö, men framför allt bygger vi upp barnets självförtroende. Ibland behövs det bara några enstaka träffar för att bryta låsningen så barnet ska kunna börja tillgodogöra sig undervisningen. Vi stöttar också föräldrarna, som ofta känner sig misslyckade när de inte lyckats hjälpa sitt eget barn. Ibland misstänker vi att grundproblemet kan vara att barnet har oupptäckta neuropsykiatriska svårigheter som autism eller ADHD. Då tar vi upp det med föräldrarna och hjälper dem lära sig mer. Om de önskar hjälper vi dem söka utredning.

Att få vara en vanlig människa. På ÖD-träffarna träffas vi alla på samma plan – när jag som personal på ett boende tar med mig en av mina brukare till våffelcafeét, vattengympan, akvarellkurs eller någon annan gemenskap – så blir vi mer som vänner som träffas – än förhållandet personal/brukare, det gör en stor skillnad för livskvaliteten .