Kollekt i Stockholms stift 19 juli 2020

Kollekten delas idag mellan Den Öppna Dörren i Stockholm och Samarbetsrådet för Judar och Kristna.

Den Öppna Dörren i Stockholm möter sköra människor, människor vars liv präglas av svåra uppväxtförhållanden, hemlöshet, drogproblem och psykiska problem av olika slag. Den Öppna Dörren vill ge dem ett hopp om ett bättre liv, vara en öppen dörr till gemenskap och ge dem en tro på egna möjligheter till växande. I den situation som råder nu med corona-pandemin har vi tvingats stänga vår öppna verksamhet, men vi tror att den behövs ännu mer när det går att öppna igen. Vi menar att verksamheten är ett viktigt bidrag till folkhälsan.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna arbetar för att öka kunskapen om judendom och kristendom och motarbetar alla former av förföljelse, diskriminering och hatpropaganda. Antisemitism är inte en historisk företeelse utan visar sig på olika sätt idag både i vårt samhälle och inom Svenska Kyrkan.

Den Öppna Dörren i Stockholm bjuder in till gemenskap i en lokal på Kungsholmen. På vår hemsida går det att läsa när vi kan inleda vår öppna verksamhet igen.  Samarbetsrådet inbjuder till offentliga program i centrala Stockholm och ger ut tidningen Dialog.

Både Samarbetsrådet för Judar och Kristna och Den Öppna Dörren är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och bidrag. Vi vädjar därför om en generös kollekt.

För Den Öppna Dörren i Stockholm: Marianne Petersson, ordförande

Hemsida: www.denoppnadorren.se

För Samarbetsrådet för Judar och Kristna: Gunnel Borgegård, ordförande

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan

www.samarbetsradet.se

Kollekten i Stockholms stift den 15 oktober 2017 går till Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm

Idag handlar texterna om att lyssna i tro och att lyda Gud mer än människor. Ett sätt att lyda Gud är att stötta och stödja människor som behöver det.

Syfte för Föreningen Den Öppna Dörren är att vara en öppen dörr till gemenskap samt att främja och tro på människors egna möjligheter till växande. Vi har funnits i Stockholm sedan 1949, och vi har en lokal på Kungsholmen.

För att fullgöra vår diakonala kallelse är vi beroende av frivilligt ekonomiskt stöd av det slag som dagens stiftskollekt utgör. Resultatet av denna är av betydelse för hur vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag.

Vi möter människor vars liv präglas av svåra uppväxtförhållanden, hemlöshet, drogproblem och psykiska problem av olika slag. Det är människor som är sköra. Vi tror att vi som vänner kan hjälpa varandra. Därför skapar vi möjligheter för människor att mötas. Genom möten kan vi uppmuntra varandra till förändring. Vi hoppas att ni som idag har samlats för att fira gudstjänst med en generös gåva vill stödja vårt arbete med att bistå människor att hitta en ny framtid

För Den Öppna Dörren i Stockholm
Marianne Petersson, ordf