den-oppna-dorren-stockholm

Välkommen till Den Öppna Dörren i Stockholm! 

 

Den öppna verksamheten är tillfälligt stängd p g a pandemin.

Under våren  2021 har vi renoverat lokalen på John Ericssonsgatan 11. Sannolikt öppnar vi igen  i augusti/september i samverkan med Ny Gemenskap.  Givetvis i enlighet med gällande restriktioner för Corona-viruset.

Välkommen kontakta oss för ytterligare information:

Telefon: 08-650 84 17 alt 072-332 84 17.

Mail: stockholm@denoppnadorren.se.