den-oppna-dorren-stockholm

Välkommen till Den Öppna Dörren i Stockholm! 

 

Ordinarie öppettider

Måndagar     Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13.

Onsdagar      Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Obs! Onsdagar i juni och augusti: Aktiviteter enligt aktuellt program.

Fredagar        Kl 13 – 17: Textläsning kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar       Kl 18 – 20.30: Aktiviteter enligt aktuellt program.

ÅRSMÖTE söndagen den 8 mars kl 15 på John Ericssonsgatan 11. Stadgeenliga ärenden. Motioner lämnas till ordföranden Marianne Petersson, Susanna eller Arne senast den 8 februari 2020.