Riksföreningens styrelse 2021

Ordförande: Anders Agnemar
Vice ordförande: Kerstin Ehlin
Kassör: Tony Berglund
Sekreterare: Sofie Stistrup
Ledamot: Per-Uno Bylund