Välkommen till Den Öppna Dörren!

Riksföreningen Den Öppna Dörren är föreningens paraplyorganisation som hanterar alla gemensamma aktiviteter och resurser.

Riksföreningen ansvarar för produktion och utgivandet av vår gemensamma tidning Dörrposten, som utkommer med 4 st nummer per år, normalt i mars, juni, augusti och december.

Riksföreningen ansvarar också för Den Öppna Dörrens gemensamma 90-konto, varifrån vi hanterar och distribuerar inkomna gåvor och medlemsavgifter till föreningarna.<

Riksföreningen företräder Den Öppna Dörren i gemensamma och offentliga sammanhang.

Pilgrimsvandring med Frälsarkransen
Onsdagen den 18 augusti kl 12 är det samling
vid Pilgrimscentrum, Tyresö.
Ta med egen matsäck.
Anmälan senast 13 augusti till
kgebackstrom42@gmail.com
eller skicka sms till 070 624 38 99