OBS!
Riksföreningens årsmöte som skulle hållits den 18 april är tills vidare uppskjutet p g a den rådande situationen.
Förhoppningsvis kan årsmötet hållas någon gång i höst istället.

Riksföreningen Den Öppna Dörren är föreningens paraplyorganisation som hanterar alla gemensamma aktiviteter och resurser.

Riksföreningen ansvarar för produktion och utgivandet av vår gemensamma tidning Dörrposten, som utkommer med 4 st nummer per år, normalt i mars, juni, augusti och december.

Riksföreningen ansvarar också för Den Öppna Dörrens gemensamma 90-konto, varifrån vi hanterar och distribuerar inkomna gåvor och medlemsavgifter till föreningarna.<

Riksföreningen företräder Den Öppna Dörren i gemensamma och offentliga sammanhang.