Årsmöte 2020 på distans

På grund av rådande omständigheter så genomför vi årets årsmöte 2020 på distans.
Den som har mejladress kan anmäla deltagande till: ingridarvidson2315@gmail.com

Alla möteshandlingar (Dagordning, Balansrapport, Resultatrapport, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Valberedningens förslag) skickas då per mejl den 22/6

Man deltar genom att svara på mejlet. I dagordningen kommer alternativen ja, nej eller blankt att finnas att kryssa i .
Svar ska ha inkommit senast 30/6.

Årsmötet avslutas den 30/6 klockan 18. Den 30/6 kommer att bli det datum som formellt står i protokollet.


Riksföreningen Den Öppna Dörren är föreningens paraplyorganisation som hanterar alla gemensamma aktiviteter och resurser.

Riksföreningen ansvarar för produktion och utgivandet av vår gemensamma tidning Dörrposten, som utkommer med 4 st nummer per år, normalt i mars, juni, augusti och december.

Riksföreningen ansvarar också för Den Öppna Dörrens gemensamma 90-konto, varifrån vi hanterar och distribuerar inkomna gåvor och medlemsavgifter till föreningarna.<

Riksföreningen företräder Den Öppna Dörren i gemensamma och offentliga sammanhang.