Riksföreningen Den Öppna Dörren är föreningens paraplyorganisation som hanterar alla gemensamma aktiviteter och resurser.

Riksföreningen ansvarar för produktion och utgivandet av vår gemensamma tidning Dörrposten, som utkommer med 4 st nummer per år, normalt i mars, juni, augusti och december.

Riksföreningen ansvarar också för Den Öppna Dörrens gemensamma 90-konto, varifrån vi hanterar och distribuerar inkomna gåvor och medlemsavgifter till föreningarna.<

Riksföreningen företräder Den Öppna Dörren i gemensamma och offentliga sammanhang.

ÖD Riksföreningen har styrelsemöte 2020-01-25 i Stockholm