Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Vi öppnar Kafé Kungsholmen i nyrenoverad lokal på John Ericssonsgatan 11,  i samarbete med Ny Gemenskap. Detta är planerat till måndag 23 augusti kl 13.00. Öppettider till en början: måndag, onsdag och fredag kl 13.00 – 17.00.

Vi följer utvecklingen kring Corona-virusets spridning och Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer:

  • Var noga med handhygienen.
  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Hosta/nys i armvecket/i näsduk.

 

Studiecirklar och kulturprogram sker i samarbete med Sensus.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

Den Öppna Dörren Stockholm

John Ericssonsgatan 11

112 22 Stockholm

Ordförande:                                                              Marianne Petersson

Föreståndare:                                                          Susanna Lidwall

Kaplan:                                                                         Kristina Lutborg, tel 08-617 39 45

Telefon:                                                                       08-650 84 17, 072-332 84 17

Mail: stockholm@denoppnadorren.se

Hemsida: www.denoppnadorren.se

Plusgiro: 900915-0, ange Stockholm.

Swish: 1239009150, ange Stockholm.