Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19  håller vi nu den öppna verksamheten stängd i lokalen på John Ericssonsgatan 11. Så snart det är möjligt öppnar vi igen. Ring till någon av våra telefoner för besked om när det kan bli. För tillfället är renoveringen av lokalen i det närmaste klar. Vi planerar att öppna det nya caféet i samarbete med Ny Gemenskap, förhoppningsvis under senare delen av maj månad.

Vi följer utvecklingen kring Corona-virusets spridning och Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer:

  • Var noga med handhygienen.
  • Håll avstånd.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Hosta/nys i armvecket/i näsduk.

PROGRAM 2021

Inställd öppen verksamhet på grund av ökad smittspridning i Stockholm enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Vi hoppas kunna öppna igen så snart som möjligt under våren.

Studiecirklar och kulturprogram sker i samarbete med Sensus.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

Den Öppna Dörren Stockholm

John Ericssonsgatan 11

112 22 Stockholm

Ordförande:                                                              Marianne Petersson

Föreståndare:                                                          Susanna Lidwall

Kaplan:                                                                         Kristina Lutborg, tel 08-617 39 45

Telefon:                                                                       08-650 84 17, 072-332 84 17

Mail: stockholm@denoppnadorren.se

Hemsida: www.denoppnadorren.se

Plusgiro: 900915-0, ange Stockholm.

Swish: 1239009150, ange Stockholm.