Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13.

Onsdagar            Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Fredagar             Kl 13 – 17: Bibelstudium kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar             Kl 18 – 20.30: Gemenskapsaktiviteter enligt aktuellt               program. Se nedan:

PROGRAM                        

Januari

18 Lördag                  Dikter för mig och kanske för dig – Per letar i sin 

                                     diktlåda. Per Unsgaard.

25 Lördag                  En kväll om ÖD:s Riksförening. Ingrid Arvidson och 

                                     Marianne Petersson.

Februari

Lördag 1                   Svag men ändå stark – berättelser och poesi från böcker 

                                    av Eva Hylander. Bodil Davidsson.

Lördag 8                    Afternoon Tea kl 16-19 hos Inger och Bengt Thurfjell. 

                                     Anmälan krävs.

Lördag 15                 Filmkväll med Arne och Luchia Sönnergren.

Lördag 22                 Kyrkohistoria-quiz. Britt och Anders Novak.

Lördag 29                 Musikafton med Arne och Luchia Sönnergren.

Mars

Lördag 7                   Deltagarnas afton.

Söndag 8                   Årsmöte kl 15.00.

Lördag 14                  Överraskningskväll.

Lördag 21                  Maria – Guds moder. Kjell och Marianne Petersson.

Lördag 28                  Mörker och ljus i livets slutskede. Gunvor Backström.

Promenader på Kungsholmen en gång i månaden. Mer info kommer.

Välkomna!

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

Den öppna Dörren Stockholm                              

John Ericssonsgatan 11                                          

112 22 Stockholm                                                     

Ordförande:                                                              Marianne Petersson

Föreståndare:                                                            Susanna Lidwall

Diakoniassistent:                                                      Arne Sönnergren

Kaplan:                                                                       Jan Olov Fors

Telefon:                                                                       08-650 84 17, 072-332 84 17

stockholm@denoppnadorren.se                           www.denoppnadorren.se

Pg: 900915-0, ange Stockholm.