Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13. PAUS

Onsdagar            Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Fredagar             Kl 13 – 17: Bibelstudium kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar             Kl 18 – 20.30: Gemenskapsaktiviteter enligt aktuellt               program. Se nedan:

Om det är i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid19, planerar vi att öppna verksamheten igen 1 september.

PROGRAM

September 

Lördag

Lördag

Lördag

Lördag

Oktober

November

December

Välkomna!

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

Den öppna Dörren Stockholm

John Ericssonsgatan 11

112 22 Stockholm

Ordförande:                                                              Marianne Petersson

Föreståndare:                                                            Susanna Lidwall

Diakoniassistent:                                                      Arne Sönnergren

Kaplan:                                                                       Jan Olov Fors

Kristina Lutborg fr o m sept

Telefon:                                                                       08-650 84 17, 072-332 84 17

stockholm@denoppnadorren.se                           www.denoppnadorren.se

Pg: 900915-0, ange Stockholm.