ÅRSMÖTE söndag 8 mars kl 15.00. Motioner lämnas till ordföranden Marianne Petersson eller till Susanna/Arne senast den 8 februari 2020.