Bli medlem i Den Öppna Dörren


    Tack för att du vill bli medlem i Den Öppna Dörren och stödja vårt viktiga arbete!

    Medlemsavgiften är för närvarande 150 kr för enskild, 200 kr för familj och 300 kr för organisation, välj det medlemskap som passar dig:


    Välj vilken förening du vill bli medlem i:


    Din adress:

    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.