Årsmöte 2021

Riksföreningens årsmöte 2021 hålls digitalt via teams  söndagen den 25 april kl 15:00
Vill du delta?
Skicka ett mail till stistrupskan@hotmail.com , eller ett sms till Sofie Stistrup 0761801425  med din mailadress.

ÖD Riksföreningen Förvaltningsberättelse och Årsredovisning 2020
Bilaga 1 – 3 motioner till Riks årsmöte 2021, styrelsens förslag

Välkommen

Årsmöte 2020

ÖD Riksföreningen Verksamhetsberättelse 2019
ÖD Riksföreningen Årsmötesprotokoll 2020-06-30

Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018 med revision
Protokoll årsmöte 2019 med bilagor

Årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017
Protokoll årsmöte 2018 med revision

Årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2017 med bilagor

ÖD Riks Verksamhetsberättelse 2016 med revision