Årsmöte 2021

Riksföreningens årsmöte 2021 kommer att hållas i helgen 24-25 april, vi återkommer med plats.

Årsmöte 2020

ÖD Riksföreningen Verksamhetsberättelse 2019
ÖD Riksföreningen Årsmötesprotokoll 2020-06-30

Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse 2018 med revision
Protokoll årsmöte 2019 med bilagor

Årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017
Protokoll årsmöte 2018 med revision

Årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2017 med bilagor

ÖD Riks Verksamhetsberättelse 2016 med revision

Årsmöte 2016

Årsmötet 2016 hålls lördagen den 17 april på Bergsgården i Fläckebo norr om Västerås.
Mer information i kalendern.

Årsberättelse 2015 med revision

Protokoll årsmöte 2016


Årsmöte 2015

Årsredovisning 2014

ÖD Riks årsmötesprotokoll 2015
med budget och verksamhetsplan