Program höst/vinter 2018:

Måndag     12.00 Middagsbön i Domkyrkan.

Onsdag      10.00-13.45 Café i Bäckbyhuset, start 15/8.
Onsdag      14.30 Vattengympa på Eriksborg, start 12/9.

Torsdag     13.00-15.00 Akvarellkurs. Jämna veckor, 23/8-29/11.
Torsdag     13.00-14.00 Bokträff i Bäckbyhuset. Udda veckor.

Fredag        9.00-12.00 Café i Bäckbykyrkan, 17/8-14/12.

Lördag       14.00-17.00 Spelcafé i Bäckbykyrkan. Jämna veckor, 25/8-15/12.