Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13.

Onsdagar            Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Fredagar             Kl 13 – 17: Bibelstudium kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar             Kl 18 – 20.30: Gemenskapsaktiviteter enligt aktuellt               program. Se nedan:

PROGRAM                          

 

November

16 Lördag                   Ukulele med Hanna Lönnqvist. Värdar: Arne och

                                     Luchia Sönnergren.

22 Fredag                  Julbasar Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13 B.

23 Lördag                 Kl 11 – 16 båda dagarna.

30 Lördag                 Hela Människan Riks. Mia Nilson kommer och 

                                    informerar om verksamheten. 

                                    Värd: Marianne Petersson.

December

7  Lördag                   Julpyssel. Värd: Heinz Siwerth.

14 Lördag                  Julfest. Parmmätargatan 3. Kl 14 – 18.

21 Lördag                  Allan Willny håller låda. Värdar: Arne och 

                                     Luchia Sönnergren.

28 Lördag                  ÖD har stängt.

Välkomna!

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

Den öppna Dörren Stockholm                              

John Ericssonsgatan 11                                          

112 22 Stockholm                                                     

Ordförande:                                                              Marianne Petersson

Föreståndare:                                                            Susanna Lidwall

Diakoniassistent:                                                      Arne Sönnergren

Kaplan:                                                                       Jan Olov Fors

Telefon:                                                                       08-650 84 17, 072-332 84 17

stockholm@denoppnadorren.se                           www.denoppnadorren.se

Pg: 900915-0, ange Stockholm.