Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13.

Onsdagar            Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Fredagar             Kl 13 – 17: Bibelstudium kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar             Kl 18 – 20.30: Gemenskapsaktiviteter enligt aktuellt program. Se nedan:

PROGRAM

 

Januari 2019

5       Lördag              Förr, just nu och i framtiden. Värd Heinz Siwerth.

12     Lördag              Pilgrim idag med Eva Cronsioe. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

19     Lördag              Sanningen han inte fick ha. Sånger och dikter med Marcus Beijar-Mellin.

Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

26    Lördag              Gammelsvenskbyn i Ukraina med Stina Ottosson. Värd: Boro.

Februari

2      Lördag              Dikter om ljus och mörker. Värdar: Kjell och Marianne Petersson.

9      Lördag              “Bra talat” med Pompe. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

16    Lördag              Samarbetsrådet för judar och kristna presenterar sin verksamhet med Gunnel Borgegård.

Värd: Boro.

23   Lördag               Några minnen från 40 år som präst. Per Unsgaard. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.

Mars

2     Lördag               Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth.

9     Lördag               Deltagarnas afton. Värd: Kerstin Ehlin.

10   Söndag               Årsmöte ÖD Stockholm kl 15.00.

16   Lördag                Spelmän från Nacka hembygdsgille. Värd: Åsa Thulin.

23   Lördag               “Livet med Snobbens vänner”. Värdar: Britt och Anders Novak.

30   Lördag               Nationalmuseum. Samling på ÖD kl 13. Värd: Inger Thurfjell.

 

Välkomna!

 

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus.

 

Samtalsgruppen: Ledare: Inger Thurfjell, åter i vår. Startdatum meddelas senare.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

 

Den öppna Dörren Stockholm                               Ordförande Marianne Petersson

John Ericssonsgatan 11                                           Föreståndare Susanna Lidwall

112 22 Stockholm                                                      Kaplan Gunnel Hillås

Tel 08 650 84 17   072 332 84 17                            Diakoniassistent Arne Sönnergren

stockholm@denoppnadorren.se                           Hemsida: www.denoppnadorren.se

pg 900915-0 Ange Stockholm