Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13.

Onsdagar            Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Fredagar             Kl 13 – 17: Bibelstudium kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar             Kl 18 – 20.30: Gemenskapsaktiviteter enligt aktuellt               program. Se nedan:

PROGRAM                          

Augusti 2019

31 Lördag                     “Berättelser om Sverige från dåtid och nutid”. 

                                        Bodil Davidsson.

September

7  Lördag                       Människans värde/värdighet. 

                                        Kjell och Marianne Petersson.

14 Lördag                     Rolig frågesport om Nya Testamentet. 

                                       Britt och Anders Novak.

21 Lördag                    När livet inte blir som vi har tänkt oss (ps 779) –

                                      några funderingar med Ylva Eggehorns ord.

                                      Gunvor Backström.

28 Lördag                    Om heliga Birgitta. Arne och Luchia Sönnergren.

Oktober

5  Lördag                  Multireligiös resväska. Lars Österberg, Sensus. 

                                   Värd: Inger Thurfjell.

9  Onsdag                  Medlemsmöte. Kl 15 – 17.

12 Lördag                 Höstfest Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13 B. 

                                    Kl 13 – 16. Soppa, fika, kaka.

19 Lördag                 Pilgrimsvandring med Eva Cronsioe. Värdar: Arne och

                                   Luchia Sönnergren. 

26 Lördag                 Mörker och ljus i livets slutskede. Gunvor Backström. 

                                    Värd: Heinz Siwerth.

November

2   Lördag                   Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth.

9   Lördag                   Fader vår och vår fader. Kjell och Marianne Petersson.

16 Lördag                   Ukulele med Hanna Lönnqvist. Värdar: Arne och

                                     Luchia Sönnergren.

22 Fredag                  Julbasar Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13 B.

23 Lördag                 Kl 11 – 16 båda dagarna.

30 Lördag                 Hela Människan Riks. Mia Nilson kommer och 

                                    informerar om verksamheten. 

                                    Värd: Marianne Petersson.

December

7  Lördag                   Julpyssel. Värd: Heinz Siwerth.

14 Lördag                  Julfest. Parmmätargatan 3. Kl 14 – 18.

21 Lördag                  Allan Willny håller låda. Värdar: Arne och 

                                     Luchia Sönnergren.

28 Lördag                  ÖD har stängt.

Välkomna!

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

Den öppna Dörren Stockholm                              

John Ericssonsgatan 11                                          

112 22 Stockholm                                                     

Ordförande:                                                              Marianne Petersson

Föreståndare:                                                            Susanna Lidwall

Diakoniassistent:                                                      Arne Sönnergren

Kaplan:                                                                       Jan Olov Fors

Telefon:                                                                       08-650 84 17, 072-332 84 17

stockholm@denoppnadorren.se                           www.denoppnadorren.se

Pg: 900915-0, ange Stockholm.