Den Öppna Dörren  STOCKHOLM

Ordinarie öppettider

Måndagar           Kl 13 – 16: Sång och musik. Soppa kl 13.

Onsdagar            Kl 13 – 17: Skaparstund kl 14. Fika kl 13 – 16.

Fredagar             Kl 13 – 17: Bibelstudium kl 14. Fika kl 15 – 16.

Lördagar             Kl 18 – 20.30: Gemenskapsaktiviteter enligt aktuellt               program. Se nedan:

PROGRAM

Mars 2019

16   Lördag                Spelmän från Nacka hembygdsgille. Värd: Åsa Thulin.

23   Lördag               “Livet med Snobbens vänner”.

Värdar: Britt och Anders Novak.

29  Fredag                 Soppa & Våfflor på Kungsholmsgården, John Ericssons-

                                    gatan 13 B. Kl 13 – 17. Andakt kl 14. Allsång kl 15.              

30   Lördag               Nationalmuseum. Samling på ÖD kl 13.

Värd: Inger Thurfjell.

April

6   Lördag                 Musik från Latinamerika med Guiffrey Tejerina.

13 Lördag                 “Jo, det här med kronofogden”. Värd: Harriet Bouvin.

20 Påskafton stängt.

27 Lördag                 Open Doors. Värd: Kristin Anderberg.

Maj

4 Lördag                    Överraskningskväll.

11 Lördag                  “Rapport från Armenien”. Värdar: Kjell och Marianne 

                                     Petersson.

18 Lördag                   Sång, poesi & magi. Värd: Ruth Alice.

25 Lördag                   “Hur håller jag mig frisk på ett lätt sätt?” 

                                     Värd: Harriet Bouvin.

Juni

1  Kristihimmelfärdshelgen stängt.

8   Lördag                    Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth.

15 Lördag                    Sommarfest med 70-årsjubileum. 

                                       Parmmätargatan 3, kl 14 – 18.

22 Midsommardagen stängt.

29 Lördag                    Grillning i Rålambshovsparken. Värdar: 

                                       Arne och Luchia Sönnergren.

Välkomna!

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus.

Samtalsgruppen åter i vår, 5 ggr, varannan torsdag, kl 14 – 16: 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4. Ledare: Inger Thurfjell.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften! Använd gärna inbetalningskortet i Dörrposten. Kryssa i så fall i rutan för vilken förening du vill betala till.

Den öppna Dörren Stockholm                              Ordförande:

John Ericssonsgatan 11                                          Marianne Petersson

112 22 Stockholm                                                     Föreståndare:

Susanna Lidwall

Kaplan: Jan Olov Fors

Tel: 08-650 84 17, 072-332 84 17                             Diakoniassistent:

Arne Sönnergren

Mail: stockholm@denoppnadorren.se                Hemsida:

Pg: 900915-0 Ange Stockholm                                www.denoppnadorren.se