Lördagen den 15 juni kl 14.00 – 18.00:

Sommarfest med 70-årsjubileum! Parmmätargatan 3.

Gunvor Backström och Kinga Prada Sagvik medverkar med musik och diktläsning.

Välkomna!

Söndagen den 30 juni kl 11.00:

Högmässa i Hässelby strands kyrka. I anslutning till högmässan bjuder församlingen på sillunch.

Värd: Ingegerd Dominique.

Kollekt i Stockholms stift 14 juli 2019

Kollekten delas idag mellan Den Öppna Dörren i Stockholm och Samarbetsrådet för Judar och Kristna.

Den Öppna Dörren i Stockholm möter sköra människor, människor vars liv präglas av svåra uppväxtförhållanden, hemlöshet, drogproblem och psykiska problem av olika slag. Den Öppna Dörren vill ge dem ett hopp om ett bättre liv, vara en öppen dörr till gemenskap och ge dem en tro på egna möjligheter till växande. Den Öppna Dörren i Stockholm ska inte förväxlas med andra organisationer med liknande namn.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna arbetar för att öka kunskapen om judendom och kristendom och motarbetar alla former av förföljelse, diskriminering och hatpropaganda. Antisemitism är inte en historisk företeelse utan visar sig på olika sätt idag både i vårt samhälle och inom Svenska kyrkan.

Den Öppna Dörren i Stockholm bjuder in till gemenskap i en lokal på Kungsholmen. Samarbetsrådet inbjuder till offentliga program i centrala Stockholm och ger ut tidningen Dialog.

Både Samarbetsrådet för Judar och Kristna och Den Öppna Dörren är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och bidrag. Vi vädjar därför om en generös kollekt.

För Den Öppna Dörren i          För Samarbetsrådet för Judar och

Stockholm                                  Kristna

Marianne Petersson                 Gunnel Borgegård     Ulf Lindgren

Ordförande                                 Ordförande                Präst i Storkyrkan

denoppna.dorren.se                  samarbetsradet.se